Syfilis

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Marita Graff

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om syfilis, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med syfilis ska handläggas på könsmottagningen, MSE (remittera), som erbjuder adekvat behandling (ibland efter kompletterande provtagning).

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att prov tas på de personer som kan ha utsatts för smitta de senaste 12 månaderna.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod".

Kostnadsfrihet

Mottagningsbesök, provtagning och behandling för syfilis är kostnadsfria för patienten.

Provtagning

> Syfilisserologi (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 18 april 2023
7UXC