Vibrioinfektion (exklusive kolera)

Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139, respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande, liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus är enligt smittskyddslagen smittspårningspliktiga och anmälningspliktiga sjukdomar.

Uppdaterat: 26 april 2023
X4VW