Vaccination mot hepatit B

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit B. Från och med 2016 har alla regioner infört regionala program och vaccin mot hepatit B erbjuds kostnadsfritt till alla spädbarn.

Vaccination rekommenderas också till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B.

Tre doser hepatit B-vaccin ger ett fullgott, långvarigt skydd under minst 10-15 år. Behovet av påfyllnadsdos är ännu inte klarlagt. Vaccinet är ett inaktiverat vaccin.

Mer om vaccination mot hepatit B

Uppdaterat: 11 mars 2024
8Q2F