Hjälpmedel för daglig verksamhet

Hjälpmedelsansvar på daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (2001:453) (SOL).

HJÄLPMEDEL FÖR DAGLIG VERKSAMHET

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
WZMW