Cryptosporidiuminfektion

Cryptosporidiuminfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Cryptosporidium är en parasit som kan orsaka vattentunna diarréer, illamående och smärtor i magen. Cryptosporidium smittar genom mat eller dryck som innehåller smittämnet, eller genom nära kontakt med smittad person eller infekterade djur, till exempel kalvar.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om cryptosporidiuminfektion

Uppdaterat: 18 april 2024
FQ26