Cryptosporidiuminfektion

Cryptosporidiuminfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Cryptosporidiuminfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Provtagning

> Provtagningsanvisning Parasit DNA cystor (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 20 april 2023
AHEA