Enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC)

Infektion med EHEC (enterohemorragisk E. coli) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om EHEC-infektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Var uppmärksam på risken för komplikationer.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke kan i vissa fall behöva lämna ett negativt prov före återgång till arbete/förskola - se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom. Vidare smittspårning skiljer sig åt beroende på vilken toxinbild indexpatienten har - se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för EHEC-infektion är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning EHEC och övriga patogena E. coli DNA (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 16 maj 2023
ERZC