Enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC)

Infektion med EHEC (enterohemorragisk E. coli) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

EHEC är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, ibland blodtillblandad, och magsmärtor. Vanligen blir man smittad genom förorenad mat eller dryck, till exempel köttprodukter (nötfärs), opastöriserade mejeriprodukter eller frukt och grönsaker, som förorenats vid bevattning eller gödsling. Man kan också smittas genom kontakt med nötkreatur, gödsel eller genom förorenat badvatten. Smitta från person till person kan ske genom till exempel förorenade fingrar efter toalettbesök.

Den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) drabbar framför allt barn under fem år. Det är enbart vissa typer av EHEC som kan orsaka allvarlig sjukdom såsom HUS, medan andra typer enbart orsakar milda symtom.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om EHEC, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om EHEC-infektion

Uppdaterat: 18 april 2024
A5FP