Giardiainfektion

Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om giardiainfektion. Behandling ges såväl vid symtom som till asymtomatiska bärare. Det är viktigt att personer som bor tillsammans provtas och behandlas ungefär samtidigt för att förhindra återsmitta. Vid behandlingssvikt kontakta infektionsläkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Givna förhållningsregler ska journalföras. En patient som avslutat behandling och är symtomfri kan återgå till förskola, skola eller arbete, även vid så kallat riskyrke. Förskolebarn bör kontrollprovtas tidigast tre veckor efter avslutad behandling. Övriga personer kontrollprovtas i regel inte.

Smittspårning

Provta följande kontakter

  • Kontakter med symtom.
  • Sexuella kontakter med riskyrke, oavsett symtom. Omplaceras/avstängs i väntan på provsvar.
  • Hushållskontakter utan symtom om de
    • har ett riskyrke. Omplaceras/avstängs i väntan på provsvar.
    • är förskolebarn. Avstängs från förskolan i väntan på provsvar.
    • är hushållskontakt till positivt förskolebarn.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning Parasit DNA cystor (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Giardiainfektion (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Uppdaterat: 25 april 2023
Q6RN