Gonorré

Gonorré är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Gonorré uppvisar en ökande trend bland allt yngre åldersgrupper. Bakterien har också en oroande antibiotikaresistens och behandling sker därför på sjukhus och med parenteralt antibiotika. För att snabbt stoppa smittspridningen är tidig behandling och smittspårning mycket viktigt.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Marita Graff

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. De flesta män som smittas med gonorré får symtom medan många kvinnor inte får några besvär alls. Gonorré kan ge flytningar från urinröret samt hos kvinnor från slida och livmoderhals. Svalginfektion kan likna vanlig halsinfektion. I ändtarm ger smitta lokal inflammation. Ögoninfektion kan ge ett ljuskänsligt rött varande öga. Kvinnor kan drabbas av äggledarinflammation och män kan få inflammation i bitestiklarna; båda tillstånden kan orsaka sterilitet. Inkubationstiden är kort, något dygn till någon vecka.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om gonorré, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar, samt att en smittspårning kommer att genomföras som patienten är skyldig att medverka i - se smittskyddsblad.
  • Vid laboratoriebekräftad gonorréinfektion ska patient snarast samma eller nästa vardag remitteras till specialistklinik för behandling och smittspårning. Personer med slida remitteras till Sesammottagningen på Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset eller Nyköpings lasarett. Personer med penis remitteras till Könsmottagningen, Mälarsjukhuset.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om Gonorré

Uppdaterat: 22 april 2024
BHVC