Gonorré

Gonorré är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Gonorré uppvisar en ökande trend bland allt yngre åldersgrupper. Bakterien har också en oroande antibiotikaresistens och behandling sker därför på sjukhus och med parenteralt antibiotika. För att snabbt stoppa smittspridningen är tidig behandling och smittspårning mycket viktigt.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Marita Graff

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid laboratoriebekräftad gonorréinfektion ska patient snarast samma eller nästa vardag remitteras till specialistklinik för behandling och smittspårning. Personer med slida remitteras till Sesammottagningen på Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset eller Nyköpings lasarett. Personer med penis remitteras till Könsmottagningen, Mälarsjukhuset. Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Alla patienter med gonorré i Sörmland ska remitteras för smittspårning till Infektionskliniken, SSPS sektionen för smittspårning Sörmland.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet och utförs av SSPS (sektionen för smittspårning Sörmland) efter remiss från provtagande enhet. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod".

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och ev. behandling för gonorré är kostnadsfria för patienten.

Provtagning

Egenprovtagning via 1177

Hemtest beställs via https://pep.1177.se.

Information till vårdpersonal - Rutin för hantering av patienter som tagit klamydia- och gonorréprov via 1177.se (pdf)

Provtagningsanvisning

> Neisseria gonorrhoeae DNA (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 16 april 2023
SRZW