Hepatit A

Hepatit A är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontrollera leverstatus inklusive PK (INR). Kontakta infektionsjour för fortsatt handläggning. Om inläggning: enkelrum (även vid klinisk misstanke om hepatit A i väntan på provsvar).

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Innebär att snarast ta hepatit A-serologi (begär akutsvar) samt ge postexpositionsprofylax (vaccin eller immunoglobulin) till närkontakter, till exempel familjemedlemmar eller samvårdade patienter. För vägledning kring smittspårning kontakta Smittskydd Sörmland. Detta gäller särskilt om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke.

För mer information se Smittspårning kring nyupptäckt fall med hepatit A nedan.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland och misstänkt smittkälla.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för hepatit A är kostnadsfria för patienten och närkontakter.

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad hepatit A (Smittskyddsläkarföreningen) (översättning finns på flera språk)

Vaccination

Hepatit A-vaccinering rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Östeuropa anses utgöra ett relativt riskområde.

Särskilda riskgrupper är de som:

  • reser till eller lever i länder där det finns ökad risk för hepatit A
  • bor med någon som har hepatit A
  • har oral/analsex med någon som har hepatit A
  • är injektionsmissbrukare.

Vaccinera dig inför resan!

Informationsblad om hepatit A och vaccinering på olika språk:

Uppdaterat: 16 augusti 2023
A44A