Klamydia och LGV

Klamydia är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Marita Graff

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Erbjud adekvat behandling.

För handläggning av patienter som tagit hemtest via 1177, se rutin under Egenprovtagning via 1177 nedan.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Bilagor till ovanstående rutin:

För handläggning av patienter som tagit hemtest via 1177, se rutin under Egenprovtagning via 1177 nedan.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med patient-ID av typen "Rikskod".

För handläggning av patienter som tagit hemtest via 1177, se rutin under Egenprovtagning via 1177 nedan.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och ev. behandling för klamydia är kostnadsfria för patienten.

Provtagning

Egenprovtagning via 1177

> Beställ hemtest för klamydia och gonorré i Sörmland

Direktlänk till beställning av hemtest https://pep.1177.se (kräver inloggning med e-legitimation).

Information till vårdpersonal - Rutin för hantering av patienter som tagit klamydia- och gonorréprov via 1177.se (pdf)

Provtagningsanvisning

> Chlamydia trachomatis DNA (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 17 april 2023
N7ZT