Klamydia och LGV

Klamydia är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Marita Graff

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Många som smittas får inga symptom, men kan ändå sprida sjukdomen vidare. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar. Kvinnor som inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. Män kan få inflammation i bitestiklarna, också det ger en liten risk för sterilitet. Barn kan smittas under förlossningen och få ögoninfektion eller lunginflammation. Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om klamydia, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar, samt att en smittspårning kommer att genomföras som patienten är skyldig att medverka i - se smittskyddsblad.
  • Erbjud adekvat behandling.
  • För handläggning av patienter som tagit hemtest via 1177, se "Rutin för hantering av patienter som tagit klamydia- och gonorréprov via 1177.se" under Diagnostik/Information till vårdpersonal nedan.
  • Fast partner ska behandlas, men måste alltid först provtas.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om klamydia

Uppdaterat: 23 april 2024
WXQ5