Mpox (tidigare apkoppor)

Mpox (tidigare apkoppor) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, smittspårningspliktig och anmälningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om mpox ska patienten handläggas skyndsamt. Ta omgående kontakt (telefon) med läkare på mottagningen för hud- och könssjukdomar MSE alternativt infektionsjour beroende på klinisk bild. Jourtid kontaktas infektionsjour (tfn 016-105222).

Förhållningsregler

Ge patienten information och förhållningsregler om mpox (apkoppor), inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad till patienter. Förhållningsregler ges muntligt och skriftligt.

Särskilda förhållningsregler ges även till nära kontakter med hög risk för smitta utan symtom, se smittskyddsblad till kontakter.

Smittspårning

Utförs via Infektionskliniken, Sektionen för Smittspårning Sörmland (SSPS) efter kontakt/remiss från behandlande läkare. Jourtid kontaktas infektionsjour. Till närkontakter med hög risk för smitta kan post-expositionsprofylax med vaccination vara aktuellt varför det är viktigt att smittspårning utförs skyndsamt. Kontakta Smittskydd om högriskkontakter inte kan nås inom 3 dygn.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, smittväg och eventuellt smittland.

> Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (Folkhälsomyndigheten)

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för mpox är kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom

Provtagning

Provtagning av misstänkta fall görs endast på mottagningen för hud- och könssjukdomar MSE eller Infektionskliniken MSE. Kontorstid kan prov skickas i ordinarie transporthylsa med akutmärkt remiss till mikrobiologen Unilabs MSE. Meddela även mikrobiolog på telefon så denne kan ordna med transport och vara beredd på provets ankomst. Jourtid skickas prov akut direkt till Karolinska Universitetslaboratoriet enligt rutin på Infektionskliniken MSE.

> Provtagningsanvisning mpox (Karolinska Universitetslaboratoriet)

Smittskyddsblad

Smittsskyddsblad finns för bekräftade/misstänkta fall samt för nära kontakter med hög eller låg risk för smitta.

> Smittskyddsblad mpox (Smittskyddsläkarföreningen) (översättning finns på flera språk)

Vaccination

Vaccination mot mpox som pre- eller postexpositionsprofylax sker på Infektionsmottagningen MSE.

> Rekommenderade målgrupper för vaccination/pre-expositionsprofylax med mpox-vaccin (Folkhälsomyndigheten)

> Informationsmaterial till dig som erbjuds vaccin mot mpox (Folkhälsomyndigheten)

Vårdhygien

> Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox (Folkhälsomyndigheten)

Uppdaterat: 17 augusti 2023
VU7R