Stelkramp

Stelkramp (tetanus) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning

Ej smittspårningspliktig.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Stelkrampsprofylax vid sårskador

Vaccination

Vaccination mot stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, se Vaccination av barn och ungdomar.

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år, vilket för de som följt barnvaccinationsprogrammet innebär en första påfyllnadsdos i 30-35-års åldern.

Ovaccinerade vuxna rekommenderas vaccin enligt Folkhälsomyndigheten och SKR, se Vaccination av vuxna (grundvaccination för vuxna).

Det är viktigt att skilja på grundvaccination och påfyllnadsdos, då de olika vaccin används som skiljer sig i antigeninnehåll.

Uppdaterat: 1 februari 2024
C6E6