TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE-infektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation orsakas av TBE-virus och är en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor via bett av fästingen.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om TBE. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om TBE (fästingburen hjärninflammation)

Uppdaterat: 18 mars 2024
DJNY