TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE-infektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation orsakas av TBE_-virus och är en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor via bett av fästingen.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.

Förhållningsregler

Inga. Smittar inte mellan människor.

Smittspårning

Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus, sannolikt smittdatum och ev fästingbett

Kostnadsfrihet

Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom

Provtagning

> TBE-antikroppar, serologi (Unilabs)

Smittskyddsblad

Statistik

År 2022 anmäldes 34 TBE fall i åldrarna 8-85 år i Sörmland. Av dessa vara ett barn och den övervägande majoriteten var ovaccinerade. Mer än hälften av patienterna behövde sjukhusvård men ingen behövde vård på IVA. Inga dödsfall rapporterades i Sörmland. Ytterligare 9 personer med TBE från andra län har uppgett Sörmland som smittort och 3 personer som är anmälda i Sörmland har uppgett andra län som smittort.

Antal TBE-fall i Sörmland 2005-2022

Vaccination

> Vaccination mot TBE

Uppdaterat: 29 maj 2023
DCRQ