Riktlinjer för hjälpmedelsförsörjning

Generellt gäller att man förskriver ett hjälpmedel för att tillgodose ett behov eller göra det möjligt att utföra en aktivitet.

Som förskrivare ska du följa det regelverk som finns för hjälpmedelsförskrivning. Befintligt sortiment ska alltid prövas i första hand.

Om brukarens behov inte täcks in av dessa hjälpmedel finns möjlighet att förskriva hjälpmedel i enskilda ärenden, se nedan.

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
D8VX