Influensa

Influensa är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Många drabbas vilket somliga år leder till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Influensavirus har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka mer omfattande epidemier vissa år. Influensavirus av typen A och B ger upphov till den typiska influensasjukdomen.

Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk, och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst torrhosta som förvärras genom att slemhinnan i luftvägarna angrips. 

Influensa har orsakat omfattande pandemier genom historien, till exempel spanska sjukan 1918 och svininfluensan 2009.

Medicinskt omhändertagande

  • Vid individuell bedömning, rådgör vid behov med infektionsjour (tfn 016-10 52 22).
  • Vid utbrott på sjukhus eller boende tag kontakt med Vårdhygien (tfn 016-10 35 85, knappval 2).

Mer oM influensa

Uppdaterat: 14 juni 2024
8BVE