Influensa

Influensa är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

 

OM influensa

Uppdaterat: 4 mars 2024
PGUH