Influensa

Influensa är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

 

OM influensa

Uppdaterat: 13 december 2023
P4C6