Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Pneumokocker är en av de vanligaste bakterierna i luftvägarna och finns ofta i näsan hos små barn utan att orsaka sjukdom. Detta kallas att vara bärare. Ibland kan pneumokockerna orsaka infektioner, till exempel öroninflammation eller lunginflammation, som i enstaka fall kan utvecklas till svåra infektioner. PNSP är pneumokocker som har blivit resistenta mot penicillin. Vid infektioner som orsakas av PNSP behöver man använda andra antibiotika än vanligt penicillin. PNSP orsakar inte fler eller allvarligare infektioner än vanliga pneumokocker

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om PNSP, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad. Vid behov av antibitotikabehandling diskutera med infektions- och/eller barnläkare. Patienter med aktuell luftvägsinfektion ska stanna hemma från för-/skola och arbete. Ring Smittskyddsenheten, tfn 016-10 35 85, knappval 1, för planering av fortsatt handläggning.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Uppdaterat: 29 april 2024
1YGF