Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge information till patienten om bärarskap, symtom vid eventuell klinisk infektion, smittvägar samt vikten av att hålla en god handhygien. Vid behov av antibitotikabehandling diskutera med infektions- och/eller barnläkare. Patienter med aktuell luftvägsinfektion ska stanna hemma från för-/skola och arbete. Se smittskyddsblad för läkare nedan.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Vid fynd av PNSP hos enstaka barn i förskolemiljö är smittspårning inte aktuellt. Vid fynd av PNSP hos flera barn på samma förskola eller vid misstanke om utbrott kan smittspårning, provtagning och andra smittförebyggande åtgärder bli aktuella i samråd med Smittskydd Sörmland. Se även smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning av familjemedlemmar, hushållskontakter eller andra nära kontakter är i normalfallet inte indicerat.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för PNSP är kostnadsfritt för patienten.

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Uppdaterat: 25 maj 2023
TSZS