För föreningar

Här hittar ni bidrag som er förening kan söka om ni arbetar med hiv/STI, SRHR, HBTQIA och jämställd hälsa.

Hiv/STI: Medel att söka — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
HBTQIA: Hbtq-organisationer | MUCF
Jämställdhet: Sök statsbidrag | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Regionala bidrag att söka

Antidiskrimineringsbidrag: https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/regionstyrelsen-organisationsbidrag/

Uppdaterat: 17 februari 2023
23DA