Hiv i Sörmland

Personer som lever med hiv i Sörmland

I Region Sörmland bor cirka 170 personer som lever med hiv. I dag är hivmedicinerna så effektiva att hiv inte skadar kroppens immunförsvar och det gör att man inte längre smittar. HIV har blivit en kronisk sjukdom som behöver medicineras livet ut. Lever man med välbehandlad hiv så är man smittfri. Det innebär att man har så låga virusnivåer att dem är omätbara och inte kan överföras till en annan person vid oskyddat sex.

Idag lever nämligen cirka 95 % av alla som har hiv med smittfritt hiv. I många fall lyfter den behandlande läkaren informationsplikten för dessa personer. Det här innebär att det idag oftast inte finns några hinder för personer som lever med hiv att ha sexuella relationer, skaffa barn och åldras som alla andra. Vi behöver tillsammans sprida kunskapen att välbehandlad hiv inte smittar.

Vi behöver sprida denna kunskap så vi kan få bort fördomar som skapar stigmatisering, diskriminering och särbehandling i samhället av personer som lever med hiv. Kunskapen behöver öka i samhället, hos alla anställda inom hälso- och sjukvården, familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater till den som lever med hiv.

Det är också viktigt att testa sig för hiv ifall man utsatt sig för smittrisk. Fortfarande upptäcks enstaka personer med hiv sent i förloppet så immunförsvaret skadats. Om man upptäcker hiv tidigt kan med läkemedelsbehandling undvika sjukdomar som hiv kan orsaka.

Mer om hiv nationellt kan du hitta här. 

Mer om hiv

För personal inom hälso- och sjukvården

Posithiva gruppen har tagit fram en avancerad fortutbildning om hiv. Den är granskad av överläkare i infektionsmedicin och infektionsepidemiolog Christina Carlander på Karolinska sjukhuset i Huddinge.
För att komma till utbildningen klicka här: https://www.netdoktorpro.se/fortbildning/hiv-allmanlakare/

Mer information om behandling, symtom mm hittar du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/

Organisationer som arbetar med hiv-frågor

För personer som lever med hiv och deras anhöriga

Posithiva gruppen är en patientorganisation som erbjuder aktiviteter och mötesplatser för hivpositiva. De arbetar för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Arbetet styrs och formas av personer som själva lever med hiv. För mer info besök: Hiv – Vi ökar kunskapen om hiv hos allmänheten - Posithiva Gruppen

Noaks Ark Stockholm erbjuder hivtestning och stöd för personer som lever med hiv och deras närstående. Stödverksamheten erbjuder öppna mötesplatser, gruppverksamhet, aktiviteter och enskilt stöd för olika behov genom hela livet. För mer info besök: www.noaksark.org/stockholm eller ring kontaktperson Emma Olsson på tel: 08-7004601.

RFSL arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället. För mer info besök: Hälsa, sex och hiv - RFSL : RFSL

HIV-Sverige samlar föreningar, aktivister och intressenter under ett nationellt paraply. Hiv-Sverige verkar för att förbättra villkor för personer som lever med och berörs av hiv. För mer info besök: https://hiv-sverige.se

Kamratföreningen Mosaik är en rikstäckande organisation som vill samla människor med utländskt bakgrund som lever med hiv eller har andra STI:er i syfte att erbjuda kontakt, information/utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet. För mer info besök: https://kfoasen.se/

Bidrag till föreningar

Folkhälsomyndigheten utlyser medel till föreningar som arbetar med hiv under hösten 2023. Info och ansökan: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/

Uppdaterat: 27 mars 2023
J5K7