Utbildningskalendarium hiv och SRHR

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansveriges föreläsningar för Region Sörmland

Mer information kommer snart. 

Föreläsningar om hiv/STI

Kondomworkshop för UM och skolanställda i Region Sörmland 

När: 17 april 2024 kl. 10.00-12.00 Hur: Digitalt Info och anmälan

Gratis föreläsning om hiv för skolor
När: Hela året
Vill du boka en föreläsning om hiv för dina elever. Posithiva gruppen ger kostnadsfritt föreläsningar om hiv utifrån organisationens förutsättningar. Kontakta: https://posithivagruppen.se/synlighet/forelasningar/ 

 

Föreläsningar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

RFSL: Ett likvärdigt och inkluderande bemötande av målgruppen kvinnor som har sex med kvinnor (endast för anställda i regionen)
17 april 2024 kl. 08:30 - 10:30 Info och anmälan

Unga som säljer sex
14 maj kl.13.00-14.00 Info och anmälan

Prata sexuell hälsa i samhälls- och hälsokommunikation med nyanlända – fortbildning för samhällskommunikatör, hälsokommunikatör eller hälsoinformatör, RFSU (kostnadsfritt för grupp)

När och var: enligt överenskommelse
Kontakt och anmälan

 

Uppdaterat: 2 april 2024
HSDF