Kondombeställning

Beställ kondomer, femidomer, slicklappar och glidmedel kostnadsfritt.

Vem kan beställa?

  • Elevhälsan, både privata och offentliga skolor inom Sörmland
  • Lärare som undervisar om STI/hiv inom ämnet sexualitet, samtycke och relationer
  • Samhällskommunikatörer i Södermannaland
  • Annan verksamhet/organisation/aktör i Sörmland kan maila sin förfrågan till: kajsa.saleem@regionsormland.se

OBS! Nya beställningsrutiner från och med den 1 maj 2023.
För att effektivisera kondombeställningsprocessen kommer varje skola kunna beställa in större mänger av kondomer, femidomer, slicklappar samt glidmedel under fyra tillfällen per år.

Beställningsformuläret kommer endast att kollas av mellan följande datum:

Tillfälle 1: 15 - 28 januari 2024

Tillfälle 2: 18-31 mars 2024

Tillfälle 3: 28 augusti - 10 september 2024

Tillfälle 4: 13 - 26 november 2024

Hur beställer man?

I beställningsformuläret framgår vilka kondomsorter som finns att beställa samt förpackningsstorlek.

Länk till kondombeställningsformulär (klicka på länken för att komma till beställningsformuläret)

Kondomutbud
Om du vill var säker på att en kondomsort inte försvinner ur sortimentet bör du göra en beställning av en kondomsort minst var 5:e månad. Vid beställning av en kondomsort förre gånger, så finns det risk för att leverantören tar bort produkten ur sitt sortiment.

Leverans och leveranstid
Smittskyddsenheten kommer att beställa in kondomer utifrån de beställningar som inkommit under ovan uppgivna tidperioder i beställningsformuläret. Beställningarna beräknas sedan kunna skickas ut inom 6 veckor från och med att respektive tidsperiod tar slut. Beställningen skickas till uppgiven adress i beställningsformuläret.

Ökad tillgänglighet av vissa preventivmedel genom elevhälsan & samhällskommunikatörer
Smittskyddsenheten i Region Sörmland tillhandahåller skolsköterskor och lärare i regionen kondomer, femidomer, slicklappar och glidmedel, som en del i det förebyggande folkhälsoarbetet med att minska och förebygga spridning av sexuellt överförbara könssjukdomar samt minska antalet oplanerade graviditeter bland unga personer. Även samhällskommunikatörer i Region Sörmland som informerar nyanlända om sexuell hälsa har tillgång till Smittskyddsenhetens erbjudande.

I behov av kondomkunskap?
Gå till fliken kondomkunskap. Här finns en webbutbildning för dig som är verksamh inom Sörmland.

Ibland erbjuder Smittskyddsenheten och Ungdomsmottagningarna i Region Sörmland in till en digital workshop om kondomer. Denna är alltid kostnadsfri. Se Utbildningskalendarium hiv och SRHR för mer information om kommande tillfäle. 

Uppdaterat: 25 april 2024
WPGR