Kostnadsansvar

Avgifter för brukare/patienter

Förskrivaren ansvarar för att informera brukaren om avgifter i samband med förskrivning, se produktanvisning och Hjälpmedelscentralens avgifter. 

Hjälpmedelscentralens avgifter (pdf).

Avgifter för hjälpmedel administreras av Hjälpmedelscentralen.

Kostnadsansvar för hjälpmedel i Sörmland

Regionens och kommunernas kostnadsansvar fördelas enligt nedan. ISO-koderna följer den internationella standarden för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Fakturering

Hjälpmedelscentralen är helt intäktsfinansierad vilket innebär att Hjälpmedelscentralen fakturerar månadsvis respektive kund i efterskott avseende:

  • Hyreshjälpmedel, försäljningshjälpmedel, försäljningshjälpmedel med retur
  • Egenavgifter.

Kostnadsansvar

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 12 december 2023
TUDM