Covid-19

Covid-19-infektion orsakas av coronavirus SARS-CoV-2 och är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

 

Om Covid-19

Uppdaterat: 16 november 2023
VM5U