Covid-19

Covid-19-infektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom för laboratorier.

Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, som började spridas över världen i slutet av 2019. Sjukdomen ger i de flesta fall milda förkylningssymtom, hosta, halsont och feber, men allvarligare symtom kan uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar löper större risk för allvarligare sjukdomsförlopp. Vaccination ger bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Medicinskt omhändertagande

  • Vid individuell bedömning, fr a vid sjukhusvårdad, svår covid-19, rådgör vid behov med infektionsjour (tfn 016-10 52 22).
  • Vid utbrott på sjukhus eller boende tag kontakt med Vårdhygien (tfn 016-10 35 85, knappval 2).

Mer om Covid-19

Uppdaterat: 18 april 2024
RPCM