Statistik vaccination mot luftvägsinfektioner (covid-19, influensa och pneumokocker)

Vaccinationstäckning mot covid-19 i Sörmland

Vårdosen 2024 - personer 80 år och äldre

Aktuell påfyllnadsdos, vaccinationer givna från 1 mars 2024 (tom 240602)

Källa: Folkhälsomyndigheten

Höstdosen 2023/24 - personer 65 år och äldre

Aktuell påfyllnadsdos, vaccinationer givna från 1 oktober 2023 - 29 februari 2024

Källa: Folkhälsomyndigheten

> Vaccination mot covid-19

Vaccinationstäckning mot influensa i Sörmland

Andel vaccinerade personer i åldersgruppen

Källa: MittVaccin och Folkhälsomyndigheten

> Vaccination mot influensa

Vaccination mot pneumokocker i Sörmland

Antal vaccinerade personer i åldersgruppen

Källa: MittVaccin

> Vaccination mot pneumokocker

Uppdaterat: 10 juni 2024
TAPC