Vaccination av vuxna

Nationella och regionala rekommendationer och riktlinjer gällande vissa vaccinationer av vuxna.

För information och rekommendationer för varje enskilt vaccin och sjukdom, se Vaccination.

Vaccinrekommendationer

Uppdaterat: 23 april 2024
R75F