Dosdispenserade läkemedel

Region Sörmland har från den 7 oktober 2013 en ny leverantör för dosexpedierade läkemedel. Upphandlingen som har genomförts tillsammans med regionerna i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Örebro och Värmland är nu avgjord och ett nytt avtal finns med Apotekstjänst Sverige AB.

Kontaktuppgifter till Apotekstjänst
Apotekstjänst Sverige AB, 181 85 Lidingö
Besöksadress: Gåshaga Brygga 1
Telefonnummer: 010-221 69 70
Telefontid måndag - fredag kl. 8.00 - 17.00
Fax: 08-766 79 17
E-post: Skyddad adress

Mer information hittar ni i informationsdokument längre ned på sidan.

Rickard Kaugesaar,
Leg. apotekare, ansvarig dosdispenserade läkemedel

Dokument

Ändra förvalt dosapotek i Pascal 
Riktlinjer för dosexpedierade läkemedel i Sörmland
Lathund Dospatient Slutenvården
Checklista sjuksköterskor - avvikelser dosleverans

Länkar

Apotekstjänst
Avvikelseanmälan

Innehållsansvarig: Rickard Kaugesaar
Uppdaterat: 3 maj 2021
W6N7