Influensavaccination

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

I Sörmland erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa till riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 • Personer som är 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • kronisk lever- eller njursvikt.
  • diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Övriga grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.
Uppdaterat: 16 maj 2023
68BA