Influensavaccination

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

I Sörmland erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa till riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I höstens nationella säsongsvaccinationskampanj för 2023/24, som startar 7 november, rekommenderas riskgrupper samvaccination mot både influensa och covid-19. Vaccination mot pneumokocker till riskgrupper för allvarlig pneumokocksjukdom erbjuds vid samma tillfälle.

> Praktisk information om aktuella vaccinationskampanjer för dig som vaccinerar i Region Sörmland (Vaccinationsenheten Sörmland) 
> Vaccination mot covid-19 
> Vaccination mot pneumokocker

Vaccinrekommendationer

Uppdaterat: 26 september 2023
Y66N