Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Välkommen till Hjälpmedelscentralen
Den här sidan hjälper dig som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel att hitta information om vad som är aktuellt just nu, rutiner, regelverk, dokument och annat som du har nytta av i ditt arbete.

Kundtjänst
0771 405 406
måndag-fredag 08:00-12:00 13:00-15:00
E-post

Istället för fax används filetransfer, se nedanstående länkar.
Instruktion för att skicka sekretesshandlingar/filetransfer
Filetransfer för hjälpmedel
Filetrandsfer för inkontinens

Konsulenttelefon
0771-405 407
Rörelsetekniska
måndag-fredag 08:00-12:00 13:00-16:00


Här nedan hittar du som förskrivare ingångarna till WebSesam, SesamLMN och Kriterier/Regelverk/Behovstrappor . 

WebSesam/Inlogg 

Hjälpmedel

 

LMN/Inlogg 

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel

 

Regelverk/Behovstrappor/Kriterier

Regelverk

 

Här hittar du genvägar till dokument och information som du som förskrivare har nytta av. 

Rutiner vid förskrivning av hjälpmedel

Avgifter
Privat lån avhjälpmedel 
Riksavtal för utomlänsvård
Dokumentation webSesam
Rutin webSesam hörsel 
Rutin funktionsförskrivning syn
Rutin 3-dagars utskrivning från slutenvården
Vård av personer från andra länder

Beställningar till kundlager

Körschema skrymmande hjälpmedel
Leverans vid röda dagar
Rutiner för kundlager
3-dagars utskrivning från slutenvården
Turbilsschema

Sortimentsgruppsarbete

Sortimentsgruppsrepresentanter

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 oktober 2019
HHDH