Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Välkommen till Hjälpmedelscentralen
Den här sidan hjälper dig som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel att hitta information om vad som är aktuellt just nu, rutiner, regelverk, dokument och annat som du har nytta av i ditt arbete.

Kundtjänst

0771 405 406 måndag-fredag 08:00-12:00 13:00-15:00
E-post

Kontakta oss

Skicka sekretessuppgifter till HMC

(Blanketterna finns under Blanketter/ Beställningsunderlag och lathundar)
Instruktion för att skicka sekretesshandlingar/filetransfer
Filetransfer för hjälpmedel
Filetransfer för inkontinens

 

Ingångar till WebSesam och SesamLMN

WebSesam/Inlogg  Hjälpmedel

LMN/Inlogg  Inkontinens-och urologiska hjälpmedel

 

Rutiner vid förskrivning av hjälpmedel

Avgifter
Riksavtal för utomlänsvård
Dokumentation webSesam
Rutin webSesam hörsel 
Rutin funktionsförskrivning syn
Rutin 3-dagars utskrivning från slutenvården
Vård av personer från andra länder
Detta gäller för asylsökande/papperslösa/gömda personer i Region Sörmland

 

Hyra hjälpmedel som privatperson

Kostnader för privathyra av hjälpmedel

 

Beställningar till kundlager

Körschema skrymmande hjälpmedel
Leverans vid röda dagar
Rutiner för kundlager
3-dagars utskrivning från slutenvården
Turbilsschema

 

Sortimentsgruppsarbete

Sortimentsgruppsrepresentanter

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 27 september 2022
FC41