Hjälpmedel i Region Sörmland

Den här sidan hjälper dig som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel att hitta information om vad som är aktuellt just nu, rutiner, regelverk, dokument och annat som du har nytta av i ditt arbete.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 3 november 2023
ZAWF