Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Välkommen till Hjälpmedelscentralen
Den här sidan hjälper dig som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel att hitta information om vad som är aktuellt just nu, rutiner, regelverk, dokument och annat som du har nytta av i ditt arbete.

Kundtjänst

0771 405 406 måndag-fredag 08:00-12:00 13:00-15:00
E-post

Kontakta oss

Istället för fax används filetransfer, se nedanstående länkar.

(Blanketterna finns under Blanketter/ Beställningsunderlag och lathundar)

Instruktion för att skicka sekretesshandlingar/filetransfer
Filetransfer för hjälpmedel
Filetrandsfer för inkontinens

Här nedan hittar du som förskrivare ingångarna till WebSesam, SesamLMN och Kriterier/Regelverk/Behovstrappor . 

WebSesam/Inlogg 

Hjälpmedel

 LMN/Inlogg 

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel

 Regelverk/Behovstrappor

Regelverk

 Här hittar du genvägar till dokument och information som du som förskrivare har nytta av. 

Rutiner vid förskrivning av hjälpmedel

Avgifter
Riksavtal för utomlänsvård
Dokumentation webSesam
Rutin webSesam hörsel 
Rutin funktionsförskrivning syn
Rutin 3-dagars utskrivning från slutenvården
Vård av personer från andra länder
Detta gäller för asylsökande/papperslösa/gömda personer i Region Sörmland

Privat lån av hjälpmedel

Privat lån avhjälpmedel

Beställningar till kundlager

Körschema skrymmande hjälpmedel
Leverans vid röda dagar
Rutiner för kundlager
3-dagars utskrivning från slutenvården
Turbilsschema

Sortimentsgruppsarbete

Sortimentsgruppsrepresentanter

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 8 juni 2022
XH12