Levnadsvanor i samband med en operation

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med en operation.

Framför allt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Inför planerade operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas genom att avstå från rökning och alkohol 4–8 veckor innan operation. Det är även viktigt med rök- och alkoholstopp under tiden efter operation för att minska postoperativa komplikationer.

Mer information:

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Kortversion; Nationellt vårdprogram levnadsvanor inför operation

1177.se Levnadsvanor i samband med operation - 1177

 

Regionalt material

Här hittar du presentationsmaterial till patienter och väntrum. Klicka på länkarna för utskrift. Rekommendation kring alkohol- och rökstopp för vuxna som ska genomgå elektiv kirurgi Folder patientinformation för utskrift Plansch med QR-kod för utskrift Presentation levnadsvanor i samband med...

Länklista

Division Kirurgi

Uppdaterat: 4 mars 2024
WQBP