Hjärt- och kärlsjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Hjärt- och kärlsjukdomar

Ordförande för LPO Hjärt- och kärlsjukdomar: Stefan Pettersson, överläkare kardiologi, Medicinkliniken MSE.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Lokala arbetsgrupper

  • Lokala arbetsgrupper för Kritisk benischemi samt
    Hjärtsvikt - nydebuterad, är nu etablerade.

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

LÄNKAR (navigera via vänstermenyn)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Uppdaterat: 3 januari 2024
NGDE