Operationsprocessen i Region Sörmland

Operationsprocessen är division kirurgis största process och innefattar omhändertagande av patienter före, under och efter operationer.

Länklista

Division Kirurgi Levnadsvanor i samband med en operation Produktionsplan- och utfall Salsnyttjande KSK Salsnyttjande MSE Salsnyttjande NLN Operationsverksamhet - Power BI Report Server (dll.se) Operationskapaciteten i Sörmland Väntande operation åtgärd

Uppdaterat: 4 mars 2024
4NVD