Avsluta och överföra ansvar KOL-processen

Här finns dokument samlade för olika aktiviteter som kan vara aktuella i samband med att vårdtillfället avslutas och ansvar överförs.

1 Avsluta vården/vårdtillfället

 

2 Överföra ansvar

Ansvar överförs till exempel till annan vårdinstans eller till patienten i form av egenvård och information om eventuella nya kontakter.

Vårdöverenskommelser finns mellan primärvården och sjukhusklinikerna, samverkansdokument mellan regionen och kommunen och/eller försäkringskassan och arbetsförmedlingen

Styrande rutiner

Checklistor

Patientinformation

Jag har KOL Jag är närstående Aktiv med KOL Patientbroschyr

Uppdaterat: 27 juni 2022
QKSD