Ta emot patient KOL-processen

Här finns dokument samlade för olika aktiviteter som kan vara aktuella när patienten söker vård

Sjukdomsutveckling

KOL kommer oftast smygande och många tolkar det som ett tecken på åldrande eller dålig kondition. Mänga söker därför inte sjukvården för sina symtom förrän senare i förloppet.

Tidiga symtom kan vara långdragna och fler förkylningar, ökad trötthet och att man blir andfådd vid måttlig aktivitet. Personen kan även ha en ständig hosta men vant sig vid den.

 

1 Få kontakt

  • Patienten tar kontakt för rådgivning/tidsbokning, avbokning eller receptförnyelse via telefon eller Mina vårdkontakter.
  • Patienten gör ett akut besök till primärvård, akutklinik eller ambulanssjukvård.
  • Patienten kommer via remiss från annan vårdnivå.

 

2 Bedöma behov av utredning 

Bedömning kan göras vid telefonkontakt eller fysiskt besök. Misstanke om KOL finns vid förekomst av exponering för riskfaktorer främst tobaksrökning.

Symtom som långvarig eller upprepade episoder av hosta och upphostning eller andnöd vid ansträngning ska leda till vidare utredning av KOL.

 

Uppdaterat: 3 februari 2023
DUHM