Infektioner i magtarmkanalen

Läs alltid avsnittet om Infektioner i magtarmkanalen i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

Uppdaterat: 3 februari 2021
FFJX