KVÅ Habiliteringsverksamheten

Syfte
Att kartlägga och beskriva vad patienten får för insatser på ett förenklat och systematiskt sätt. I första hand är det vårdinnehållet som ska följas. I andra hand kan även vårdtyngd och arbetsbelastning följas.
KVÅ ger inte en heltäckande bild av alla uppgifter vi utför och kan inte ensamt användas för att mäta arbetsbelastning. 

Vem kodar?
Alla som ger insats till patient eller anhörig kodar sin insats. Om flera personer har ett gemensamt besök kommer ni överens om en som kodar alla insatser.
Läkare är undantagna kodning tills vidare.

Vad kodas?
Insatser som kopplas till ett besök kodas. Det gäller även telefonbesök och obokade besök som då måste efterregistreras. Att det är ett telefonbesök kodas inte -du kodar vad besöket innehåll exempelvis rådgivning. Telefonsamtal och uppgifter som inte är att klassa som ett besök kodas inte.
Varje profession har en lista på koder att välja ur samt en omvänd KVÅ-lista som fungerar som en lathund -se högermarginalen.

Hur mycket kodas?
För alla besök som kodas SKA enskilt besök eller grupp uppges med kod. För varje profession som deltar vid ett besök kan ytterligare tre koder anges. Ingen "pinnjakt" -en kod räcker om den beskriver besöket.

Hur registreras KVÅ-koder?
I särskild anteckningstyp i NCS cross. Vid registrering av KVÅ-kod krävs även diagnosregistrering och att anteckningen kopplas till besöket.
Instruktion finns i högermarginalen, informationsblocket -hur KVÅ.

Hur hittar jag diagnos?
Om inte diagnos redan finns angivet under mottagningens journal, gå till patientöversikten och välj VG (vårdgivaren) för att få upp alla diagnosinfo som är angiven inom regionen. Välj diagnos enligt "Huvuddiagnos vid diagnosregistrering Habmott".

Vid osäkerhet ta hjälp av ditt team vid val av huvuddiagnos eller medicinsk sekreterare kring vilka diagnoser som tidigare finns registrerade.Frågor kan också ställas till diagnosfrågelåda alternativt KVÅ-frågelåda.

Kontakt

Frågor om KVÅ kodning skickas till funktionsbrevlåda -adress

Yrkesspecifika KVÅ-listor

Här hittar du en omvänd kodlista för din yrkesgrupps vanligaste koder och en lista på fler koder att välja ur.

lokala KVÅ-koder utredning autism

Uppdaterat: 2 februari 2024
6EKA