SMO - samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

Region Sörmland och hälsoval gör tillsammans med habiliteringsverksamheten en särskild satsning för bättre och mer samordnad vård och stöd för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

För patienten innebär detta:

 • En vårdcentral med extra engagemang och kunskap kring olika funktionsnedsättningar
 • Möjlighet till längre läkartider och att få träffa samma läkare vid varje besök
 • Utökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och psykolog
 • Utökat samarbete mellan olika vårdinstanser, exempelvis kommunens hälso- och sjukvård, habiliteringsverksamheten och specialistkliniker
 • Möjlighet till extra hjälp med samordning av dina olika insatser

De vårdcentraler som har uppdraget är:

 • Vårdcentralen City i Eskilstuna
 • Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna
 • Vårdcentralen Unicare i Strängnäs
 • Vår Vårdcentral i Katrineholm
 • Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm
 • Vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping
 • Gnesta Vårdcentral i Gnesta
 • Frösjö Vårdcentral i Gnesta
 • Doktor.se, Vingåker

Vem kan ta del av SMO?

Patienten kan exempelvis ha diagnosen Downs syndrom, flerfunktionshinder, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning, Cerebral pares (CP), en förvärvad hjärnskada, en autismdiagnos, en progredierande neuromuskulär sjukdom eller ett sällsynt syndrom.

Uppdaterat: 2 april 2024
AXSY