Ta emot och bedöma remiss

Remissprocessen på Habiliteringsmottagningarna

Registrera ta emot: Samtliga remisser och egen vårdbegäran skickas till Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna för registrering hos remissgruppen enligt gällande instruktion.

Bedöma: Remissgruppen/enhetschef bedömer registrerade remisser och egen vårdbegäran inom 7-10 dagar. 
Bedömningssamtal: Svårbedömda underlag för egen vårdbegäran kan kompletteras genom samtal med den frågan berör och/eller dennes närstående/familj.

Besluta anta: Remissgruppen/enhetschef bedömer att frågeställningen i remiss eller egen vårdbegäran är relevant.

Uppdrag till enheten: Remissgruppen/enhetschef uppdrar åt enheten att påbörja utrednings-, habiliterings- eller ASÅ-processen. 

Besluta avvisa: Remissgruppen/enhetschef kan finna skäl till att avvisa remiss/egen vårdbegäran.

Remissvar: Oavsett beslut om att anta eller avvisa skickas alltid remissvar.

Avsluta: Vid beslut om att avvisa remiss/egen vårdbegäran avslutas ärendet.

Konsultationsbrevlåda - remisser vuxna

Habiliteringsverksamheten erbjuder primärvård och psykiatri konsultationsmöjlighet med habiliteringsmottagningarnas remissgrupp kring eller inför ställningstagande till remiss. När du har ett ärende som du har frågor om eller om du undrar över våra insatser så är du välkommen att höra av dig till...

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Remissgrupp Habiliteringsmottaging

Remissgruppen Habiliteringsverksamheten Mälarsjukhuset 631 88 Eskilstuna

Uppdaterat: 28 mars 2024
H8RK