Ta emot och bedöma remiss

Remissprocessen på Habiliteringsmottagningarna

Registrera ta emot: Samtliga remisser och egen vårdbegäran skickas till Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna för registrering hos remissgruppen enligt gällande instruktion.
Bedöma: Remissgruppen bedömer registrerade remisser och egen vårdbegäran inom 7-10 dagar. 
Bedömningssamtal: Svårbedömda underlag för egen vårdbegäran kan kompletteras genom samtal med den frågan berör och/eller dennes närstående/familj.
Besluta anta: Remissgruppen bedömer att frågeställningen i remiss eller egen vårdbegäran är relevant.
Uppdrag till enheten: Remissgruppen uppdrar åt enheten att påbörja utrednings-, habiliterings- eller ASÅ-processen. 
Besluta avvisa: Remissgruppen kan finna skäl till att avvisa remiss/egen vårdbegäran.
Remissvar: Oavsett beslut om att anta eller avvisa skickas alltid remissvar.
Avsluta: Vid beslut om att avvisa remiss/egen vårdbegäran avslutas ärendet.

Konsultationsbrevlåda - remisser vuxna

Habiliteringsverksamheten erbjuder primärvård och psykiatri konsultationsmöjlighet med habiliteringsmottagningarnas remissgrupp kring eller inför ställningstagande till remiss. När du har ett ärende som du har frågor om eller om du undrar över våra insatser så är du välkommen att höra av dig till...

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 21 juni 2022
ZAEZ