Vårdlots HABV

Vårdlots för ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning

Har du eller din patient svårt att veta var och hur denne kan få stöd utifrån sina behov och förutsättningar?

Vi kan hjälpa dig att hitta de kontakter du eller din patient behöver. Det kan till exempel vara kontakter inom regionen, kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Vårt mål är att alla med funktionsnedsättning ska få tillgång till det stöd de har behov av och rätt till.

Vår hjälp riktar sig till:

  • personer med funktionsnedsättning
  • anhöriga till personer med funktionsnedsättning
  • vård- och omsorgsgivare som behöver hjälp för att hjälpa.

Kontakt

Samordnare SMO och vårdlots Kontakt vårdlots: 016-105484

Stödjande material

Broschyrer

Uppdaterat: 23 januari 2024
HHB6