Utreda

Här beskrivs processen för utredningar i syfte att kontrollera mot kriterier för diagnos AST eller utvecklingsstörning.

Delprocess 1: Inledning

Utredningsprocessen inleds med ett informationssamtal, där patienten/familjen får information om vad utredningen innebär. Grundläggande anamnesuppgifter inhämtas. Samtycke inhämtas (för barn). I de fall bedömningssamtal eller informationsinhämtningssamtal utförts i remissprocessen kan informationssamtalet ibland vara överflödigt. Se remissgruppens anteckningar under konferensanteckning i NCS Cross.


mall informationssamtal
checklista samma för alla delprocesser

Delprocess 2: Utvecklingsanamnes och funktionsnivå

Delprocess 3: Kognitiv nivåbedömning

Delprocess 4: Social kommunikation/beteende

Utförs parallellt med delprocess 3 vid ast-utredning

Delprocess 5: Analys/utlåtande

Hantering av utredningsmaterial
Bildstöd till utlåtande

Delprocess 6: Återkoppling

Delprocess 7: Efterarbete

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 15 september 2021
WXWY