Ta emot och bedöma remiss

Remissprocessen på Synmottagningen och
Hörsel- och dövmottagningen

Registrera: Samtliga remisser och egen vårdbegäran registreras enligt gällande instruktion. Gäller förfrågan synnedsättning eller hörselnedsättning skickas remiss till respektive enhet
Bedöma: Inom Synmottagningen och Hörsel- och dövmottagningen sker remissgenomgångar varje vecka
Beslut anta: Vid remissgenomgången bedöms att frågeställningen i remiss eller egen vårdbegäran är relevant
Insatsen planeras direkt efter remissgenomgången
Beslut avvisa: Om frågeställning bedöms ej relevant tas beslut att avvisa remiss/egen vårdbegäran
Remissvar: Oavsett beslut om att anta eller avvisa skickas alltid remissvar
Avsluta: Vid beslut om att avvisa remiss/egen vårdbegäran avslutas ärendet

Uppdaterat: 9 oktober 2023
3PUY