Introducera

Habiliteringsprocessen inleds på olika sätt för olika patienter. För patienter med ny autismdiagnos har introduktionssamtal ersatts av "första behandlingsbesök". För övriga patienter inleds habiliteringsprocessen med en introduktion och en kartläggning av patientens förmågor och förutsättningar.

Patienter med ny autismdiagnos hanteras enligt mottagningsprocess 7-17 (se nedan). De remisser som sorteras till habiliteringsprocessen ska  erbjudas ett första behandlingsbesök som registreras med DU023 Samtal där pedagogiska metoder används för undervisning och rådgivning.

Detta besök ska fokuseras på patienten eller föräldrarnas upplevelse av sin vardag och psykoedukation kopplad till diagnos. Behandlaren ska ge råd och stöd på en grundläggande nivå om autism.
Som stöd/checklista till samtalet kan stödmaterial första behandlingsbesök användas Detta besök ska inte längre innehålla kartläggning/habplan eller information om habilitering i stort. Detta besök ska inte dokumenteras i särskild plananteckning utan i proffessionens anteckningstyp

Övriga patienter erbjuds introduktionssamtal vars syfte är dels att patienten och dennes familj ska känna sig välkomna och bli införstådda med verksamheten och vad de kan förvänta sig hos oss. Syftet är också att verksamheten ska lära känna patienten och dennes nätverk för att samla in den information som behövs för att kunna planera insatser på bästa sätt. Kartläggning och behovsinventering dokumenteras direkt i plananteckningen, med notering "introduktionssamtal" -se högermarginalen här.

Som stöd/checklista till samtalet kan "stödmaterial till planeringsmötet" användas. Eventuell dokumentation som inte hör hemma i plananteckning kan skrivas i professionens anteckningstyp. Dubbel dokumentation ska aldrig förekomma.

Information som kan vara aktuellt att lämna till nya patienter/familjer är "Välkommen till"-broschyren, patientguiden samt information om kvalitetsregister. Se högermarginalen denna sida. Informera också om aktivitetskatalogen på webben.

Övrig information till patienten lämnas efter behov. Hänvisa direkt till aktuella webbsidor, eller vid behov skriv ut informationen. Bra informationskällor kan vara 1177.se, försäkringskassans och respektive kommuns hemsida.

Mottagningsprocess 7 - 17 år med diagnos autism

Klicka här för att öppna processbilden.

Mottagningsprocess för barn och ungdomar, 7 - 17 år, nyutredda patienter med diagnos autism.

Psykolog i remissgrupp sorterar inremiss till ett av följande tre alternativ:

1. Patienten kallas till basutbildning autism

2. Telefonbedömning av kurator

3. Habiliteringsprocessen

Mottagningsprocess vuxna med diagnos autism

Processkarta mottagningsprocess autism vuxen

 

Klicka här för att öppna processkartan

 

 

Tips inför utbildning via teams

Informationsmaterial till patient

Introduktion i planateckning

Information om samhällsstöd - barn

Mottagningsprocess vuxna med diagnos autism

Uppdaterat: 4 juni 2024
K8AH