Avsluta och överföra ansvar

När vi inte har någon planerad aktivitet med patienten, egentligen att den inte har något bokat besök eller är aktuell på någon väntelista, ska ärendet avslutas.
Vid avslut på Habiliteringsverksamheten är ofta överföring till annan aktör aktuell. Här samlas information och stödmaterial för att underlätta ett bra avslut.

Planering och genomförande av avslut på habiliteringens barn- och ungdomsteam

Avslut på barn- och ungdomsteamet behöver planeras i god tid, framförallt då patienten haft en långvarig kontakt och har omfattande behov av insatser. Innan avslut ska fortsatta vård- och omsorgskontakter vara planerade och vi ska säkerställa att information kommer vidare till de aktörer som behöver. I MIMI-modellen finns instruktioner och stödmaterial för ett lyckat avslut och överlämning till andra aktörer.
Ett fingerat ärende finns som exempel i NCS utbildningsmiljö personnummer 20000303-3800. Här finns info om hur du öppnar utbildningsmiljön.

Manual och informationsmaterial inför avslut
MIMI checklistor bildstöd
Manual anteckningstyp slutanteckning
MIN PÄRM
Att hitta rätt som vuxen

Habiliteringens samordnare/vårdlots kan hjälpa dig om du behöver vägledning vilka kommande aktörer som kan vara aktuella att ta kontakt med.

Då patienten har behov av insatser eller kontakt med flera olika aktörer efter avslut kan det vara lämpligt att kalla till en SIP för överlämnande. Här finns information om och stödmaterial för SIP-möten.

Planering och genomförande av avslut på hörsel- och dövmottagningens barn- och ungdomsteam

Gäller patienter i ålder 17 - 20 år som har en pågående kontakt emd barn. och ungdomsteamet. 
Rutin överlämning av patienter från barn- ungdomsteamet till vuxenteamet på hörsel- och dövmottagningen

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 2 februari 2024
6X7A