Genomföra insatser

Habiliteringsverksamhetens insatser är specialiserade kring funktionsnedsättning och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

De insatser som erbjuds är baserade på kunskap och erfarenhet om behov hos våra målgrupper och resultat från forsknings- och utvecklingsarbete. Många insatser genomförs tvärprofessionellt, alltså med många kompetenser inblandade.

När den individuella planeringen är genomförd, påbörjas insatser med det övergripande målet att främja individens aktivitet och delaktighet. Vilka insatser som kan bli aktuella beror helt på individens behov och den gemensamma planeringen.

Här hittar du länkar till olika typer av insatser som kan bli aktuella:

Grundläggande insatser -grupper, utbildningar & föreläsningar

Anhörigstöd:

Mer om anhörigstöd (familje-, syskonstöd)

Gastrostomi:

 - Skötsel och vård av gastrostomikateter/-knapp
 - Instruktion för beställning av gastrostomimaterial, för skötsel eller behandling av komplikationer, till barn inom habiliteringsverksamheten

Hjälpmedel:

Läs mer om hjälpmedel -förskrivning och -uppföljning och tillhörande dokument

Inkontinens:

Insatser kring inkontinens

Intygsskrivande:

Här finns information om intygsskrivande på HABV

Kommunikation:

Insatser kring kommunikation, aktivitet och lärande -KoALA     

Habiliteringsprogram för kommunikation

Ortopedi och handverksamhet:

Habiliteringens verksamhet för insatser inom ortopedi och handverksamhet för barn/ungdomortopedverksamhet

Positionering och sittande:

Instruktion för egenvård med positioneringshjälpmedel
Instruktion höftbälte
Rutin vid behov av sitthjälpmedel
Samordnare sitt-team Anna Kennhed

Sex och samlevnad:

Stöd angående sex och samlevnadsfrågor

Syn- hörselteamet:

Syn-hörselteamet

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 9 januari 2024
M51D