Processbeskrivning

Planera och förbereda 

1. Utbildare: Planera utbildningens innehåll och upplägg med berörda utbildare. Vid utbildning eller gruppaktivitet på plats - boka lokal.

2. Utbildare/sekreterare: Anmäl deltagare till utbildning i anmälningsfil på M:HABVreg/Gemensamt/Grundläggande insatser: välj aktuell fil och mottagning, innehållsförteckning och fliken för den utbildning som anmälan gäller.

3. Utbildare: Vid digital utbildning - se "Spara och uppdatera utbildningslänk och bilagor på M". Senast 3 veckor innan utbildningsstart ska det vara klart.

4. Sekreterare: Skicka kallelse till patienter/anhöriga via NCS Cross. Skicka vid behov "Tips inför utbildning via Teams" med kallelsen. Vid digital utbildning – skicka även kallelse med utbildningslänk och bilagor via 1177.

Vid mottagningsprocess autism se "Arbetssätt mottagningsprocess autism 7-17 år" eller "Arbetssätt mottagningsprocess autism vuxen".

Genomföra

1. Utbildare: Närvaromarkera i anmälningsfil på M (M:HABVreg/ Gemensamt/Grundläggande insatser).

2. Sekreterare: Administrera enligt rutin. Vid mottagningsprocess autism se "Arbetssätt mottagningsprocess autism 7-17 år" eller "Arbetssätt mottagningsprocess autism vuxen".

RUTINER/MALLAR

Spara och uppdatera utbildningslänk och bilagor på M Arbetssätt mottagningsprocess autism 7-17 år Arbetssätt mottagningsprocess autism vuxen

MATERIAL

Tips inför utbildning via Teams

AKTUELLA UTBILDNINGAR OCH GRUPPAKTIVITETER

Uppdaterat: 9 september 2022
4C5W