Anhörigstöd

Stöd till anhöriga till personen med funktionsnedsättning är en viktig insats på habiliteringen. Som stöd i det arbetet finns ett habiliteringsprogram, som du hittar till höger.

Vid fördjupat anhörigstöd, där insatsen är riktad till den anhöriges eget mående dokumenteras det i anhörigjournal. Mer vägledning om det finns i instruktion för upprättande av anhörigjournal

Uppdaterat: 4 september 2023
KMHR