Habiliteringens verksamhet för insatser inom ortopedi och handverksamhet för barn/ungdom

Det är vanligt att barn och ungdomar inom Habiliteringsverksamheten har medfödd eller förvärvad nedsättning av fysisk funktion. Inom verksamheten arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med goda kunskaper om neurologisk och ortopedisk habilitering. Dessutom finns flera specialistfunktioner vid behov.

Handmottagning

Inom verksamheten finns en arbetsterapeut med ansvar för handmottagning för barn och unga. Ansvarig arbetsterapeuts uppgift är att vara stöd och konsult till arbetsterapeuterna på enheterna, det kan exv. gälla:

  • tillverkning av ortoser
  • stöd att prova ut eller anpassa prefabricerade ortoser
  • stöd vid uppförande av träningsprogram
  • stöd vid tejpning
  • sensibilitetsträning
  • ärrbehandling
  • AHA

Ansvarig för handmottagning Jenny Hallgren
Flöde för handmottagningen 
Uppdragsbeskrivning för ansvarig för handmottagning

Hygieninstruktion för utprovning av handledsstöd och ortoser

Ortopediska insatser

Verksamheten har en samordnare för ortopediska insatser för barn och unga. Det är en sjukgymnast med fördjupad kompetens inom ortopedi som vid behov kan konsulteras.

Denna sjukgymnast samordnar även insatserna för barn/ungdomar som är aktuella för insatser inom ortopedi-handkirurgimottagningen, se nedan.

Samordnare för ortopediska insatser Vicke Nerman
Uppdragsbeskrivning samordnare för ortopediska insatser
Flöde för ortopediska insatser .

Handkirurgiska insatser

Verksamheten har även en samordnare för handkirurgiska insatser för barn och unga. Det är en arbetsterapeut med fördjupad kompetens inom handkirurgiområdet som kan konsulteras vid behov.

Denna arbetsterapeut samordnar även insatserna för barn/ungdomar som är aktuella för insatser inom ortopedi-handkirurgimottagningen, se nedan.

Samordnare för handkirurgiska insatser  Jenny Hedberg Graff
Uppdragsbeskrivning samordnare för handkirurgiska insatser
Flöde handkirurgiska insatser OBS! Flödet kommer att revideras i början av 2020.

Ortopedi- och handkirurgimottagning

Habiliteringen erbjuder i samarbete med ortopedmottagningen, barnmottagningen och ortopedtekniska avdelningen, regelbundna mottagningar för bedömning och planering av insatser för barn och unga med behov av samlad specialistkompetens.
Vid mottagningarna deltar samordnande sjukgymnast och arbetsterapeut samt barnets/ungdomens ordinarie ansvariga terapeuter.

Vid mottagningarna planeras insatser såsom träning, ortoser, BoNT eller kirurgi. Röntgenremisser samt ibland remisser till specialistvård utomläns kan förekomma.

Flöde ortopedi- handkirurgimottagning 

Uppdaterat: 6 november 2023
R2RV