Följa upp och utvärdera

Här hittar du information och material som du behöver för att följa upp och utvärdera insatser inom Habiliteringsverksamheten.

Individuella

Målsättningar med individuella och riktade insatser ska alltid finnas med i personens plan och utvärderas individuellt där.

Tidigare (till och med 2016) gjordes även anonyma utvärderingar i samband med HPL. Här finns resultatet från dem, inklusive de kommentarer patienterna/familjerna lämnat. Välj att öppna med Skrivskydd. Under fliken Utvärdering finns bland annat kommentarerna.

Grundläggande

Under våren 2019 ska antal deltagare och tillfällen för alla grundläggande insatser rapporteras i utvärderingsfilerna samt om en aktivitet ställs in.

Resultatet från rapporteringen fyller du i filen för grundläggande insatser för gällande år. Där kan du också ta del av resultaten.

För den som önskar utvärdera en aktivitet finns en generell mall samt en med bilder är under bearbetning och kommer att läggas ut inom kort.
Generell blankett för utvärdering.

Kvalitetsregister

Dessutom rapporterar vi till flera kvalitetsregister och resultat därifrån kan också användas på individuell nivå. Mer information om våra kvalitetsregister.

Uppföljning av hjälpmedel

Förskrivning hjälpmedel ska följas upp kontinuerligt. Här kan du läsa om uppföljningen.

 

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 12 mars 2019
3QBJ