Följa upp och utvärdera

Här hittar du information och material som du behöver för att följa upp och utvärdera insatser inom Habiliteringsverksamheten.

Individuella

Målsättningar med individuella och riktade insatser ska alltid finnas med i personens plan och utvärderas individuellt där.

Kvalitetsregister

Verksamhettill flera kvalitetsregister och resultat därifrån kan också användas på individuell nivå. Mer information om våra kvalitetsregister.

Uppföljning av hjälpmedel

Förskrivning hjälpmedel ska följas upp kontinuerligt. Här kan du läsa om uppföljningen.

 

Administrativa anvisningar HABV

Administrativa anvisningar HABV

Uppdaterat: 2 februari 2024
T27N